본문바로가기
 

Gói hút ẩm SanDry dạng dây

Gói hút ẩm SanDry dạng dây

Thông tin sản phẩm

Gói hút ẩm dạng dây là dòng sản phẩm quy cách đặc biệt sử dụng trong các trường hợp đặc biệt như:

 

-        Trông không gian lớn của Container, tủ quần áo, kho hàng

-        Độ ẩm cao, yêu cầu số lượng gói hút ẩm lớn cho một vị trí nhỏ

-        Đóng hàng Big size: 500kg, 1000kg

Nguyên liệu

Gói hút ẩm dạng dây có thể đồng thời sử dụng rất nhiều loại nguyên liệu phù hợp với nhiều mặt hàng khác nhau, tùy nhu cầu của khách hàng như:

 

-        Hạt hút ẩm Sandry silicagel

-        Hạt hút ẩm Sandry siêu khoáng

-        Hạt hút ẩm Sandry Clay

Ứng dụng cho các sản phẩm